Shared Activities >> Search 
   

There are 355 activities. Only the first 100 are shown. Click here to see all of them.

Refine your search: Keywords
  Activity type
  Category
  Subcategory
  Textbook/Resource
  Author First Name
  Author Last Name
   


Add an activity to your account and assign it to your class by clicking the Copy this to my account icon.

How can I add my activity to this list?
Search results:

Rank Title Author Activity Type / Description Copy
1 Basic Greek Vocabulary Pages 6-7 Magistra Higley Java Game 
Cheadle's Basic Greek Vocabulary Pages 6-7.
Copy this to my account
2 Bib. Greek Misc. (1-4) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
3 Greek Root Vocabulary- Phon/Jet and Ject/Graph and Gram -- Java Game 
Greek Root vocabulary review
Copy this to my account
4 Greek Root Vocabulary #2 -- Java Game 
Greek Root Vocabulary#2 (Geo, Gen, Syn/Sym) Review activity
Copy this to my account
5 Bib. Greek Adjectives (5) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
6 Bib. Greek Verbs (3a2) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
7 Bib. Greek Verbs (6) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
8 Homeric pronouns etc.: Lists XIII-XVII -- Java Game 
Copy this to my account
9 Bib. Greek Nouns (3c4_1-2) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
10 Biblical Greek Alphabet Order 1 Brother Lyndon Ordered List 
This activity will enhance students of Biblical Greek to master the order of the Greek alphabet (high caps).
Copy this to my account
11 Bib. Greek Adverbs (1-3) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
12 Bib. Greek Nouns (3d_1-2) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
13 Croy Biblical Greek 8 Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
14 Bib. Greek Nouns (2c_2) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
15 Bib. Greek Freq. 3 (51+) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
16 Basic Greek Vocab Page 1 -- Java Game 
Copy this to my account
17 Bib. Greek Adjectives (1a2_1-4) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
18 Bib. Greek Adverbs (1-6) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
19 Bib. Greek Misc. (1-3) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
20 Versione 2B: I Greci concordi saranno più forti del re di Persia. Prof. Dario Ianneci Quiz 
Esercizio di comprensione di un testo greco.
I Greci, concordi, saranno più forti del re di Persia (Panegirico, 138-140)

This quiz contains 23 questions.
Copy this to my account
21 Bib. Greek Nouns (1a_1-5) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
22 Biblical Greek Alphabet (Upper & Lower Case) Brother Lyndon Java Game 
This activity will help students of biblical greek identify upper and lower case greek alphabet.
Copy this to my account
23 Bib. Greek Adjectives (4a-b) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
24 Bib. Greek Nouns (1b_6) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
25 Bib. Greek Pron. (1) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
26 Bib. Greek Verbs (2a1_1-4) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
27 Homeric verbs: List VI -- Java Game 
Copy this to my account
28 Croy Biblical Greek 2-16 Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
29 Learn to Read Greek: Vocabulary Chapter 07 Lance Albury Java Game 
Copy this to my account
30 Bib. Greek Adjectives (1a2_2) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
31 Bib. Greek Adjectives (0) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
32 Bib. Greek Nouns (1b_1) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
33 Homeric nouns: List XII -- Java Game 
Copy this to my account
34 Bib. Greek Verbs (1d2) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
35 GREEK NUMBERS -- Hangman 
Copy this to my account
36 Bib. Greek Adverbs (ALL) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
37 Bib. Greek Misc. (3) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
38 11 Ἕντεκα -- Quiz 
Escolta i ordena el paràgraf 11

This quiz contains 2 questions.
Copy this to my account
39 Greek Nouns Lessons 3-4 Magistra Higley Java Game 
Greek nouns from Chase and Phillips Lessons 3 to 4. I have used Latinized spelling because of the lack of Greek font. I have used an e for eta & epsilon, o for omega & omicron, ch for chi.
Copy this to my account
40 Bib. Greek Verbs (2a1) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
41 Ο επιμένων ελλη-νικά! Theodoros Panagiotou Challenge Board 
Ένα παιχνίδι γνώσεων
Copy this to my account
42 Bib. Greek Adjectives (1a2_3) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
43 Croy Biblical Greek 3 Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
44 Bib. Greek Pron. Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
45 Bib. Greek Adjectives (1a2_5) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
46 Greek Nouns Part I Magistra Higley Java Game 
Greek nouns from Chase and Phillips. I have used Latinized spelling because of the lack of Greek font. I have used an e for eta and epsilon and o for omega & omicron.
Copy this to my account
47 Bib. Greek Adjectives (1a1_3) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
48 Bib. Greek Nouns (1a_1-7) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
49 Basic Greek Vocab Page 1 Magistra Higley Java Game 
Copy this to my account
50 Homeric pronouns etc.: List XVIII -- Java Game 
Copy this to my account
51 Bib. Greek Adjectives (1a2_1-3) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
52 Bib. Greek Nouns (2c_4) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
53 Croy Biblical Greek 31 Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
54 Biblical Greek Alphabet Brother Lyndon Java Game 
This activity will help students of biblical greek identify greek letters and its given name.
Copy this to my account
55 Olympic Knowledge Theodoros Panagiotou Rags to Riches 
How much do you know about the Olympics
Copy this to my account
56 Croy Biblical Greek 2-10 Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
57 Bib. Greek Adjectives (1a1_2) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
58 Bib. Greek Nouns (1e) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
59 Bib. Greek Freq. 12 Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
60 Croy Biblical Greek 2-32 Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
61 Greek Nouns Lesson 32-35 Magistra Higley Java Game 
Greek Nouns from Chase and Phillips Lessons 32 to 35. I have used Latinized spelling because of the lack of Greek font. I have used an e for eta & epsilon, o for omega & omicron, ch for chi, and u for upsilon.
Copy this to my account
62 Croy Biblical Greek 2-19 Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
63 Bib. Greek Adjectives (1a2_1-5) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
64 Bib. Greek Verbs (1a) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
65 Greek Alphabet: Vowels (Set 1) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
66 Bib. Greek Adjectives (1a2_1-2) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
67 Bib. Greek Freq. 5 (26+) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
68 TΑ ΖΩΑ -- Java Game 
Aprende primero el nombre en griego de los animales a través de las fichas (Flascards)
Después pon a prueba tu memoria practicando con los ejercicios de emparejar y el de concentración
Copy this to my account
69 Bib. Greek Adverbs (4) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
70 Bib. Greek Nouns (1) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
71 Bib. Greek Nouns (3c_1-2) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
72 Bib. Greek Misc. (4) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
73 Bib. Greek Freq. 2 (86+) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
74 Test de comprensió Ο ΑΡΟΤΟΣ (α) -- Ordered List 
Repassa la història del capítol Ο ΑΡΟΤΟΣ (α) posant en ordre cronològic les frases d'aquest exercici. Escriu un número de l'1 al 10 davant de cada una.
Copy this to my account
75 Croy Biblical Greek 2-4 Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
76 Bib. Greek Verbs (2a2) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
77 Bib. Greek Nouns (1a_1-2) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
78 Bib. Greek Adjectives (3_2) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
79 Bib. Greek Adjectives (1a1_1-4) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
80 Bib. Greek Nouns (1a_3) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
81 Taylor 1 nouns like τιμη Mrs Labram Java Game 
Copy this to my account
82 Bib. Greek Adjectives (ALL) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
83 Croy Biblical Greek 22 Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
84 Bib. Greek Verbs (1d2b) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
85 Greek Alphabet: More Consonants (Set 2) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
86 Reading Greek verbs -- Java Game 
Copy this to my account
87 Basic Greek Vocabulary Pages 4-5 Magistra Higley Java Game 
Cheadle's Greek Vocabulary Pages 4-5.
Copy this to my account
88 Bib. Greek Freq. 4 (36+) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
89 Bib. Greek Nouns (1a_1) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
90 17 Ἑπτακαίδεκα -- Quiz 
L'escriba d'aquest passatge no sabia massa grec i s'ha enganyant 10 vegades quan el copiava. Hi ha errors d'ortografía, morfología i sintaxi.
Indica primer on estan els errors i ordena després les explicacions corresponents.
La puntuació máxima és...

This quiz contains 2 questions.
Copy this to my account
91 Bib. Greek Nouns (1f_1) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
92 Bib. Greek Verbs (Other) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
93 Bib. Greek Misc. (2) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
94 Bib. Greek Misc.-Prep.-Pron. Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
95 Bib. Greek Nouns (3c_2) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
96 Bib. Greek Verbs (2a1_1) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
97 Bib. Greek Nouns (2a_1-6) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
98 Taylor 1 nouns like λογος Mrs Labram Java Game 
Copy this to my account
99 Bib. Greek Nouns (1a_1-4) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account
100 Bib. Greek Freq. 9 (12+) Laura Gibbs Java Game 
Copy this to my account

Wait, that's just the first hundred. There are 255 more! Click here to see all of them.
Home | About Quia | Tutorials | FAQ | Subscribe & Renew | Tech Support | Terms | Company Info | Feedback | Jobs | Contact us
IXL Learning © 2014 IXL Learning. All rights reserved.