Battleship: Sink your opponent's ships by answering questions correctly.

L'accentuació

Treballa l'accentuació amb el joc següent. Per poder enfonsar el vaixell de l'enemic cal que responguis a unes preguntes. SORT!!

Material elaborat per Nati Bergadà (nbergada@uoc.edu) amb la col•laboració Àlex Gimeno (agimeno5@xtec.net)

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities