Challenge Board: Score points by answering questions correctly.

LE GRAND QUIZ DE LA FRANCE

Hier zijn een paar vragen om kijken of je niet te veel vergeten bent over Frankrijk en je algemene kennis van dit land te toetsen. Lees goed de vragen door en schrijf het antwoord. Vergeet niet een vraagteken als er je gevraagd wordt een vraag te stellen.Je hoeft geen rekening te houden met de accenten. Dit is om je kennis te toetsen, niet je schrijfvaardigheid.
Succes!


             

             


Sandrine

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities