Challenge Board: Score points by answering questions correctly.

Lektion 4 - Øvelse 1 - Kongruens

Denne øvelse minder om Jeopardy.

Du skal vælge det ord fra parenteserne, som du mener, er det rigtige, og skrive det.

Du må prøve lige så mange gang, som du har lyst.

Klik på play this game herunder.

Klik dernæst på 1-player game .

Du behøver ikke indtaste dit navn - det har ingen betydning.

Or log in to play for credit.

This activity is tracked by Christina Svenningsen. If you are in Christina Svenningsen's class, please log in for credit:

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities