Columns: Identify the matching terms in two columns.

Cursus Latijn: Zoek de paren!

Combineer de bij elkaar horende actieve en passieve vormen. Persoon, getal en tijd dienen gelijk te zijn.
Murmelliusgymnasium
Alkmaar

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities