Columns: Identify the matching terms in two columns.

Les 4 oefening C: zuilen

Zoek uit, welke woorden links en rechts bij elkaar horen!This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities