Columns: Identify the matching terms in two columns.

nlcha-MENORA OF CHANOEKIA?

Klik op 'Click here to begin' om te beginnen. Klik op een woord aan de linkerkant en trek een lijn naar het woord dat er bij hoort: menora of chanoekia.
Amsterdam

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities