Cloze: Complete the paragraph by filling in the missing terms.

Nogen - nogle - noget

Nogen = nogen overhovedet / en eller anden
Nogle = et par, visse, enkelte
Noget = bruges til utællelige ord

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities