Cloze: Complete the paragraph by filling in the missing terms.

Øv. i bundne pers. pron. [C]

Der er 10 danske sætninger som skal oversættes til fransk. Først indsættes ét bundet pers. pron., og dernæst indsættes 2 (nemlig det der erstatter det anførte substantiv). - Bonne chance. - MOGENS
Aalborg

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities