Cloze: Complete the paragraph by filling in the missing terms.

Præteritum - En vivo øvelse 19.2

Indsæt den rigtige form af udsagnsordet i præteritum. Du skal også kunne oversætte sætningerne.This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities