Cloze: Complete the paragraph by filling in the missing terms.

Fejlsætningsøv. (26 sætn.) / 1b / 19.3.3 [C] / WR

Fejlordet er nu markeret i de 26 sætninger. - Der er 3 valgmuligheder i hver sætning. - Bon courage. - MOGENS

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities