Hangman: Guess the letters in a hidden word or phrase.

Hänga gubbe!

Du vet säkert hur man gör!Om inte så ska du gissa vad det är för ord.Antal bokstäver är lika många som strecken här nedanför.Du gissar genom att trycka på bokstäverna.För varje fel bokstav så får gubben en kroppsdel.När gubben är "färdigbygd" så har du förlorat.Du ska alltså lista ut ordet innan du blir hängd!

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities