Hangman: Guess the letters in a hidden word or phrase.

Diada de Sant Jordi

El dia 23 d'abril celebrem la Diada de Sant Jordi, patró de Catalunya, i el Dia del llibre i de la rosa.
Encerteu les 10 paraules o expressions que tenen relació amb la celebració d'aquesta festa.
Per ajudar-vos a trobar els mots correctes teniu les pistes o Hint.

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities