Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Substantiv

Med den här glosbunten övar du in spanska substantiv från Glosdatabasen. Vokabulären är blandad. Använd Javaversionen för att enkelt kunna klicka på gloslappen och vända på den. Du plockar bort de ord du lärt dig med "Remove card".

¡Buena suerte!
Linguaweb.com

Directions: Click on the flashcard to flip it over.
See a list of terms used in this activity.


This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities