Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

SYNONIEMEN 2 - WB p. 95/3.29

AB
PARAPLUregenscherm
TELEVISIEbeeldbuis
FOTOkiekje
COLLECTIEverzameling
ILLUSIONISTgoochelaar
FILATELISTpostzegelverzamelaar
PACTverdrag
DOORSCHIJNENDtransparant
SKELETgeraamte
IMPOSANTindrukwekkend


lerares Nederlands - Engels
Instituut Voor Voeding
Sint-Michiels

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities