Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

El desayuno

AB
desayunoaamiainen
lechemaito
claro quetietenkin
entoncessiispä
tambiénmyös
tee
es verdadse on totta
verdadtotuus
panleipä
margarinamargariini
aceiteöljy
tazakuppi
azúcarsokeri
algo más ?vieläkö jotain
máslisää
servilletalautasliina
cuántosmontako
valeselvä
cuidado!varo!
hotelhotelli


Patrick Walsh

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities