Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

la carta de David

AB
voyjag åker,går
tadaviafortvarande
ahoranu
vasdu åker
el cumpleanosfödelsedag
terminarsluta
el gardograder
el friokyla
hacedet är
esta bien(det)är bra
otra vesigen
el abrazokram
la playastrand
vamosvi går
prontosnart
todoallt
el artekonst
vienesdu kommer
me gustojag tycker om
juevestorsdag


suvi

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities