Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

VIAJES

AB
el viajeresa
la conferenciakonferens
internacionalinternationell
tratarse de (algo)handla om (något)
algo quenågot som
le interesaintresserar henne
el Tercer mundotredje världen
aunquefastän
ha hechohon har gjort
antestidigare
olvidarglömma
la cosa mas importantedet viktigaste
reservarreservera, boka
el billete de avionflygbiljett
porquedärför att, eftersom
vendidosåld
la agencia de viajesresebyrå
la agenciabyrå
ningunoingen
la plazatorg
ha puestohar satt upp
la lista de esperaväntelista
el empleadoanställd, tjänsteman
la quedahar Ni kvar
algunnågon
esperevänta
menos malvilken tur
alguiennågon
anularavbeställa
la reservabokning
unosnågra
que bienså bra
el billete de ida y vueltatur och retur-biljett
la idaenkel
la vueltareturbiljett
la salidaavgång
la llegadaankomst
ha dichohar sagt
que ha diche ustedvad sa Ni
el vueloflyg
el aeropuertoflygplats
pasarpassera, komma förbi
ultimosista
a nombre de quieni vilket namn
a propositoförresten
la reservareservation
arreglarordna
he escritojag har skrivit
conozcojag känner till
en cuanto avad gäller
el pagobetalning
va biengår det bra
la tarjeta de creditokreditkort
desde luegogivetvis


Patrick Walsh

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities