Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Vocabulario-Ordförråd

Brevord

AB
sobrekuvert
paquetepaket
carterobrevbärare
echar al buzónposta, lägga på brevlådan
sellofrimärke
remitenteavsändare
destinatariomottagare
código postalpostnummer
carta certificadarekommendera brev
giro postalpostanvisning
apartadopostfack
atentamentehögaktningsfullt


Antonio Rueda Vargas

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities