Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Werkwoorden op -er

Wat is de goede vorm?
Mondelinge oefening voor tweetallen.
Je kunt de oef. ook schriftelijk maken.
Klik op de kaart om te zien of de vorm goed is.
Ook al ken je de betekenis niet, het zijn allemaal werkwoorden op -er.

See a list of terms used in these activities.

J.Pover

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities