Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Unité 3, deel 4 en 5

AB
le noyéde drenkeling
se noyerverdrinken
la brûlurede verbranding
la prudencede voorzichtigheid
dû, duete wijten aan, te danken aan
la piqûrede prik
l'intoxication alimentairede voedselvergiftiging
la plaiede wond
prudentvoorzichtig
le pansementhet verband
le montanthet bedrag
se souvenir de quelque chosezich iets herinneren
la rupturede breuk
découvrirontdekken
la marchandisede koopwaar
anxieuxangstig
gênerhinderen
la confiancehet vertrouwen
servirdienen
aînéoudste

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities