Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

zijn, hebben

AB
ik hebj'ai
jij hebttu as
hij heeftil a
zij heeftelle a
wij hebbennous avons
jullie hebbenvous avez
zij hebben (m)ils ont
zij hebben (vr)elles ont
ik benje suis
jij benttu es
hij isil est
zij iselle est
wij zijnnous sommes
ze zijn (m)ils sont
ze zijn (vr)elles sont

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities