Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

zijn en hebben

zijn en hebben door elkaar

AB
ik hebj'ai
jij hebttu as
hij heeftil a
zij heeftelle a
wij hebbennous avons
jullie hebbenvous avez
u hebtvous avez
zij hebben mn.ils ont
zij hebben vr.elles ont
ik benje suis
jij benttu es
hij isil est
zij iselle est
wij zijnnous sommes
u bentvous etes
jullie zijnvous etes
zij zijn mn.ils sont
zij zijn vr.elles sont

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities