Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Administratie / Mondelinge Contacten B / woorden situatie 3 / N-D en D-N

Zoek de vertaling van het Nederlandse of het Duitse woord.
Klik vervolgens op de twee bij elkaar horende kaarten.

See a list of terms used in these activities.

Wim Daemen

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities