Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

nlcha-WAT HOORT BIJ ELKAAR?

Klik op 'Matching' om te beginnen. Klik daarna met je muis op een vakje. Kies het woord dat er bij hoort uit de vakjes in de andere kleur.


Amsterdam

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities