Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Kasarian ng Pangngalan

Hanapin ang mga pangngalan sa grupo ng mga titik. Isulat ang mga ito sa iyong worksheet kung saang kasarian ito nabibilang.

See a list of terms used in these activities.

St. Mary of the Woods School

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities