Mini quiz: Answer multiple choice questions.

Poszukiwanie w sieci Internet

Jesli chcesz sprawdziæ swoje opanowaie metod wyszukiwania w sieci, to spróbuj wykonac ten test.

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities