Mini quiz: Answer multiple choice questions.

Farger på engelsk

Her kan du lære deg fragene på engelsk ved å leke. Du får oppgitt den norske fargen og skal velge riktig skrevet engelsk ord for fargen.


Skjalg Liljedal

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities