Mini quiz: Answer multiple choice questions.

Utrwalamy wiadomo¶ci o czê¶ciach mowy

Przeczytaj uwa¿nie pytania i zaznacz prawid³ow± odpowied¼.Powodzenia!

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities