Jumbled Words: Unscramble the letters to guess a word or phrase.

Klikken mag

In deze zinnen zijn woorden door elkaar gehusseld. Wat moet hier eigenlijk staan?This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities