Jumbled Words: Unscramble the letters to guess a word or phrase.

Toepassingen van elementen

De letters van de woorden die ik zoek staan in willekeurige volgorde in de zin. De zin geeft de hint voor het woord.
dhr Verhofstad

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities