Jumbled Words: Unscramble the letters to guess a word or phrase.

MOTS-MELÉS

Je krijgt een zin te zien waarin een woord onherkenbaar is gemaakt. Probeer dat woord goed te raden.
Bon courage!
Sandrine

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities