activitats Sílvia Soteras
Escola Pia - Igualada  
http://www.escolapia.net/igualada
 
ESCOLA PIA - IGUALADA
Activitats de Geografia
My Quia activities and quizzes
A la recerca de la resposta !
https://www.quia.com/sh/3932.html
De recerca per Internet !
La capital és la correcte ... ?
https://www.quia.com/quiz/168158.html
Els Nombres Romans
https://www.quia.com/rd/4921.html
Capitals Unió Europea
https://www.quia.com/jg/154399.html
CAPITALS D'EUROPA
https://www.quia.com/jq/28027.html
Useful links
Last updated  2008/09/28 17:15:00 BSTHits  188