calah Calah
University of Texas at Austin Spanish Instructor
 
TAREA

el martes, el 12 de febrero
1.  Estudien 100-105
2.  WB (capítulo 3) Vocabulario

el miércoles, el 13 de febrero
1.  Estudien 107-112
2.  WB Pronunciación
3.  WB Mini y gram (9)
4.  SUP 40

el jueves, el 14 de febrero
1.  Estudien 114-117
2.  WB Mini y gram (10)
3.  Bluebook 3

el lunes, el 18 de febrero
1.  Estudien 118-119
2.  WB Mini y gram (11)
3.  SUP 43

el martes, el 19 de febrero
1.  Estudien 130-134
2.  WB Ch. 4 Vocabulario

el miércoles, el 20 de febrero
1.  Preparen para composición #1

el jueves, el 21 de febrero
1.  Estudien 134-139
2.  WB Pronunciación
3.  WB Mini y gram (12)
4.  SUP 44

el lunes, el 25 de febrero
1.  Estudien 136-141
2.  WB Mini y gram (13)
3.  SUP 55

el martes, el 26 de febrero
1.  Estudien 139-141
2.  SUP 56
3.  Bluebook 4

el miércoles, el 27 de febrero
1.  Estudien 142-144
2.  WB Mini y gram (14)

el jueves, el 28 de febrero
1.  Estudien 142-144
2.  SUP 59-60

el lunes, el 4 de marzo
1.  Estudien todo
2.  Capítulos 3 y 4:  Póngase a prueba

el martes, el 5 de marzo
1.  Estudien todo
2.  El repaso de mi página de red

el miércoles, el 6 de marzo
1.  ESTUDIEN. EL EXAMEN ES MAÑANA

My Quia activities and quizzes
Conjugating Verbs (1-3)
https://www.quia.com/jg/57332.html
Verbos
Palabras Interogativas
https://www.quia.com/jg/63355.html
Palabras interrogativas
Verbos
https://www.quia.com/jg/71131.html
Mas verbos
Useful links
Last updated  2008/09/28 05:40:04 PDTHits  354