csec_uni1
IES "As Fontiñas"  
http://centros.edu.xunta.es/iesasfontinhas/
 
Unité 1

Unité 1: Entrez en contact

Tomar contacto cunha persoa do mesmo ou distinto rango

Presentarse e/ou presentar a outra persoa

Saudar

Preguntar pola identidade (nome, dirección, profesión,  nacionalidade, ....) e dar a resposta axeitada

Disculparse, pedir que se repita, se deletree, …

Expresar unha data

Normas e fórmulas de cortesía

Fichas de identidade. Tarxetas de visita.

 

Realización da actividade desta páxina web

http://perso.wanadoo.es/frentrel/medecinetravail/fiche.htm

Realización das actividades QUIA  incluídas en baixo

Realización das actividades on-line propostas no apartado useful links

 

My Quia activities and quizzes
Bonjour
https://www.quia.com/cm/67371.html
enchanté
https://www.quia.com/rd/38584.html
Encore des masculins, feminins, pluriels.
https://www.quia.com/cb/126816.html
jouez avec le genre et le nombre (facile)
Novembre (2): session novembre (2)
https://www.quia.com/quiz/588073.html
quiz - traduction. Salutations
PROFESSIONS Adapté de "les noms des professions" http://fog.ccsf.edu/~creitan/q1prof.htm
https://www.quia.com/quiz/854964.html
Nationalités
https://www.quia.com/quiz/857023.html
Fiche de présentation
https://www.quia.com/cz/313339.html
Verbe avoir
https://www.quia.com/cm/384722.html
Verbe AVOIR
https://www.quia.com/pop/377673.html
Verbe être
https://www.quia.com/cm/384721.html
Verbe ETRE
https://www.quia.com/pop/377633.html
Verbe ÊTRE
https://www.quia.com/cz/300206.html
Au présent
https://www.quia.com/cz/48432.html
articles définis
https://www.quia.com/pop/377630.html
articles indéfinis
https://www.quia.com/pop/377657.html
Numbers 1-100
https://www.quia.com/pop/356269.html
French numbers hangman
https://www.quia.com/hm/563063.html
QUEL QUELLE QUELS QUELLES
https://www.quia.com/quiz/2773683.html
Présentations (Compréhension orale)
https://www.quia.com/quiz/408632.html
Useful links
Last updated  2013/10/28 14:25:38 CETHits  266