dejiny Mária Medveczká
  konzultaèné hodiny: budú uverejnené èoskoro
 
Milí študenti!

Táto stránka by mala slúži vám, aby ste boli informovaní o všetkom, èo potrebujete. Preto neváhajte a napíšte svoje návrhy, názory, postoje a zlepšováky.

TÌMY SEMINÁRNYCH PRÁC: budú uverejnené èoskoro

PRAKTICKÉ RADY k písaniu seminárnej práce:
Venujte dostatok èasu výberu témy. Skôr ako si vyberiete, zistite si, aké materiály sú dostupné v našich knižniciach èi na internete.
Pri písaní nezabudnite na správnu citáciu (to èo sa cituje da do úvodzoviek, uvies zdroj - pozor pri internetovych stranach, ...)
Nenechávajte si všetko na poslednú chví¾u lebo si ve¾mi potrpím na dodržiavaní termínov.
My Quia activities and quizzes
Dejiny
https://www.quia.com/jq/19080.html
test zo základných faktov
Last updated  2008/09/28 07:46:36 PDTHits  169