kultura2 Mária Medveczká
 
Milí študenti!

Táto stránka má slúži lepšej informovanosti všetkých vás, èo ste sa rozhodli (dobrovo¾ne èi z donútenia) absolvova predmet Kultúra a civilizácia hispanofónnych krajín II.
Kedže tento predmet sa otvára len v letnom semestri, stranka este nie je dokonèená. Skúste si ju pozrie vo februári.


Useful links
Last updated  2008/09/28 07:46:36 PDTHits  139