leesdossier
Dr.-Knippenbergcollege English, VMBOt 4
http://www.dr-knippenbergcollege.nl
 
Leesdossier

Voor het leesdossier kun je onderstaande links gebruiken.
(Zie het witte vak onder de uitleg; scroll dus naar beneden voor de links)
A. Vooraf

Naast het lezen van boeken, moet je voor je leesdossier ook korte verhalen en artikelen lezen.

Hier volgen een aantal tips om aan voldoende materiaal te komen, en instructie voor het inleveren.

B. Hoe kom ik aan materiaal?

1. Short stories.
Je kunt boeken met short stories lenen uit de bibliotheek, of de mediatheek. Je kunt ook op het internet op zoek gaan naar korte verhalen.
LET OP: Slechts één sprookje per dossier!

2. Artikelen
Het is het slimste om artikelen te lezen over onderwerpen waarover je al het een en ander weet, of waarin je bent geïnteresseerd. Let wel op de minimale lengte van het artikel of verhaal: 1200 woorden.
Je kunt eenvoudig op zoek naar een artikel op www.google.co.uk. en laat de zoekmachine zoeken naar het onderwerp van jouw keuze. Je kunt ook een Engelse krant kopen, of bezoek de internet sites van de volgende kranten en doorzoek hun archief:
Links hier onder in het witte vak.

C. Hoe en wanneer moet mijn werk zijn ingeleverd?

Het is de bedoeling dat je 3 korte verhalen leest, en 2 artikelen, volgens je PTA.

Inleverdata in overleg met je docent

Kort verhaal 1
Artikel 1
Kort verhaal 2
Artikel 2
Kort verhaal 3

Je levert je verslag in op de afgesproken data in een snelhechter. Dat moet uiteraard steeds dezelfde zijn, zodat je een echt ‘dossier’ opbouwt.

Per verhaal of artikel moet je dossier het volgende bevatten:

a. Titelpagina met titel en auteur en vindplaats van je verhaal/artikel. Jouw naam en klas.
b. Wanneer je een verhaal of artikel van het internet hebt gehaald, kopieer je het verhaal naar Word, en je voegt het bij. Een krantenartikel kopieer je eveneens. Let op: een artikel of kort verhaal moet minimaal 1200 woorden bevatten.
Overleg altijd, wanneer je denkt dat je het verhaal of artikel niet bij kunt voegen.
c. Hoofdpersoon (-personen), tijd waarin het verhaal speelt, plaats waar het verhaal speelt. Een samenvatting van maximaal 1 A4-tje
d.  Je mening over het verhaal. Wat boeide je, wat vond je niet goed. Bij een artikel: ben je het met de schrijver eens, leg uit waarom (niet). Onderdeel d moet ongeveer een half  A4-tje beslaan.
e. Alles moet met de tekstverwerker zijn gemaakt. Lettertype Arial, grootte 12 punten. Illustraties zijn toegestaan.

D. Beoordeling

Zoals al het werk voor je leesdossier wordt ook bovenstaande beoordeeld met “(Niet) Naar Behoren” Voor verdere informatie: zie PTA.


Useful links
Last updated  2008/09/28 05:23:02 PDTHits  1418