probad Darek Rompca
Szko³a Podstawowa student
 
To tylko moja nauka wykorzystania tej strony do tworzenia quizów i innych ciekawych gier umys³owych. Bêdê je modyfikowa³.
My Quia activities and quizzes
SprawdŸ swoje zasoby wiedzy!: session quizd
https://www.quia.com/quiz/512873.html
Kliknij i rozpocznij test! ;-)
Last updated  2008/09/28 11:00:46 PDTHits  171