starosta Starosta
Szko³a Podstawowa nr 5 teacher primary school
 
Oto bardzo prosta propozycja sprawdzenia kilku dat z polskiej historii
My Quia activities and quizzes
Daty
https://www.quia.com/quiz/114230.html
Sprawdzian z dat - www.qiua.com/tq/114230.html
Last updated  2008/09/28 09:56:44 PDTHits  160