turkish Öðretmen
http://flc.lingnet.org/l2train/turkish/
Merhaba
Yeni haftaya başladık. Yeni konular öğreneceğiz. Her zamanki gþbþ çok çalýþýn
Baþarýlar
Öðretmen
My Quia activities and quizzes
Unite-16 Miþ
https://www.quia.com/quiz/105164.html
Active-Passive Verbs
https://www.quia.com/jg/3412.html
Transitive-Intransitive Unit18
https://www.quia.com/jg/3411.html
Unit 20 Dependent Clauses
https://www.quia.com/pop/3810.html
Unit 21-Indirect speech
https://www.quia.com/jg/4308.html
Compare verbal nouns to participles
https://www.quia.com/jg/14512.html
Useful links
Last updated  2008/09/28 11:38:54 PDT