Pop-ups: Choose the correct answer from a list of choices.

Lección 1.1: ¿SER o ESTAR?

¿Sabes cuándo se usa SER en vez de ESTAR? Vamos a ver.This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities