Pop-ups: Choose the correct answer from a list of choices.

1b frB - øv. i p.c.-former [C]

Indsæt den korrekte participe passé-form, og bemærk om hjælpeverbet er ´avoir´ eller ´être´ - for efter ´être´ bøjes participiet efter subjektets køn og tal. - Bonne chance! MOGENSThis activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities