Pop-ups: Choose the correct answer from a list of choices.

At være eller ikke at være!!!!!

Verbet "sein" er det vigtigste verbum, da det betyder at være - derfor skal det øves til det ligger på rygraden!!!!!This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities