Pop-ups: Choose the correct answer from a list of choices.

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL COMPLEMENT DIRECTE.

Tria el pronom que substitueix el complement directe de cada oració segons el seu tipus.
Sergi López
Escola Pia Sant Antoni
Barcelona

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities