Pop-ups: Choose the correct answer from a list of choices.

lijdend voorwerp

In de onderstaande oefening staan zinnen. geef aan welk zinsdeel het lijdend voorwerp is. Let op, er hoeft geen lijdend voorwerp in de zin te staan!!!
marielle

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities