Pop-ups: Choose the correct answer from a list of choices.

Modalverben en wissen

Kies het juiste werkwoord en de juiste werkwoordsvorm (alles in de tegenwoordige tijd)! Je kunt kiezen uit vormen van: wollen, sollen, dürfen, können, mögen, müssen, wissen.
Poll

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities