GLID KOI LANDSCAPE
About me
glid Chuyên thiết kế thi công sân vườn, hồ cá Koi, tiểu cảnh, non bộ, quy hoạch cảnh quan #glid
Địa chỉ: Ecohome 3, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100000
SĐT: 0918480846
Email: luxurylandscape@xdata.edu.vn
My links
https://glid.vn/
https://www.facebook.com/glid.vn/
https://twitter.com/KoiGlid
https://www.youtube.com/channel/UCdvjvAQGZY8ILmXLxY1dW0w
https://www.instagram.com/glid_koi.landscapee/