Unite-16 Miþ

Lütfen aþaðýdaki sorularý parçaya göre cevaplayýn?

Öðrenci ve Bakkal
Bir öðrenci br gün bakkal dükkanýna girmiþ ve bakkala sormuþ; .
- 100 gram kahve kaç Lira? .
- 350 bin Lira .
- Ya bir kilo kesmeþeker? .
- 950 bin Lira .
- 300 gram kahve ve üç kilo þeker kaç Lira eder? .
- 3 milyon 900 bin Lira. .
- Size 4,5 milyon versem bana kaç Lira geri . verirsiniz? .
- 600 bin Lira. .
- Lütfen bir kaðýda yazar mýsýnýz bunlarý? .
- Memnuniyetle, al bakalým yazdým iþte. Niçin . yazmamý istedin? .
- Þeeeey bu benim matematik ödevimdi de . yapamamýþtým.... .

Tömer's book

SEVNIZ

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities