SprawdŸ swoje zasoby wiedzy!

Pytania si¹ proste! Nie za³amuj sie jednak gdy nie odpowiesz na wiele z nich lub zadne! Test mo¿na powtarzaæ do woli! ;-)))))

Darek

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities